• bg

Triển lãm

2017.10 HongKong Mega show

2017-10 (1)
2017-10 (2)

2018.4 Quà tặng và chương trình cao cấp ở Hongkong

2018-4 (1)
2018-4 (2)
2018-4 (3)

2018. 10 HongKong Mega show

2018-10 (1)
2018-10 (2)
2018-10 (3)
2019.4

Chương trình quà tặng và cao cấp tại Hongkong 2019.4

2019.10

201910 HongKong Mega show

2020-1

Hội chợ đồ chơi quốc tế Nuremberg 2020.1